Archive for 28. juuni 2019

Delphi 10.3 süntaks natuke C suunas

juuni 28, 2019

Esmalt märkus: õppimiseks täiesti tasuta versioon Delphist olemas https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter.

Panin mõned näited ntx inline muutujad.

// ***
for var I := 1 to 1 do
showmessage(i.ToString);

// ***
for var I : Integer := 1 to 1 do
showmessage(i.ToString);

// ***
var t := TStringList.Create;
for var x: String in t do
begin
var y := x; // nagu C++ auto muutuja, ei pea tüüpi täpsustama, kompilaator leiab selle ise
showmessage(y);
end;
t.Free;